ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 11,500 ปก
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เืมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 11,500 ปก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สนักงานมหาิวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3137
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เืมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2555
 • หมดเขต    02/10/2555
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294