ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2555
 • หมดเขต    02/10/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294