ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ถนนสายบ้านหลวง เชื่อมบ้านสันห้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-3711 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/10/2555
 • หมดเขต    10/10/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294