ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 •     เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-7100 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/10/2555
 • หมดเขต    05/10/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294