ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง แบบ คสล.
 •     เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี เชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง แบบ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-8033 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองแฝก อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/10/2555
 • หมดเขต    09/10/2555
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294