ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก สร้างรั้ว คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก สร้างรั้ว คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-5200
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2555
 • หมดเขต    12/10/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294