ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ
 •     โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ต่อวัน จำนวน 100 วันผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-5044 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/10/2555
 • หมดเขต    11/10/2555
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294