ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1048 ต่อ 216
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    22/10/2555
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294