ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคูเมืองเชียงใหม่
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคูเมืองเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2555
 • หมดเขต    22/10/2555
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294