ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คือ ที่นอนและหมอน จำนวน 1,300 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มช.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4349
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/10/2555
 • หมดเขต    22/10/2555
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294