ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/10/2555
 • หมดเขต    29/10/2555
 • อ่าน   325
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294