ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ยาว 18 เมตร สูงเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สกนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2551
 • หมดเขต    05/02/2551
 • อ่าน   601
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294