ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถตักหน้า -ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ จัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถตักหน้า -ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-8621 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/10/2555
 • หมดเขต    31/10/2555
 • อ่าน   386
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294