ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-0050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/10/2555
 • หมดเขต    05/11/2555
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294