ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 •     โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ หมึกพิมพ์ต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6019 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   26/10/2555
 • หมดเขต    06/11/2555
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294