ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-2995 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/10/2555
 • หมดเขต    01/11/2555
 • อ่าน   313
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294