ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายคอกสูง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด อ.เืมือง เชียงใหม่ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายคอกสูง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลป่าแดด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที 0-5381-2584 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด อ.เืมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/10/2555
 • หมดเขต    31/10/2555
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294