ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 650 ตู้
 •     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 650 ตู้ ของหอพักในกำกับสวนดอก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5074
 • หน่วยงาน    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/10/2555
 • หมดเขต    26/10/2555
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294