ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิว Overlay Asphaltic concrete)สายบ้านแสนตอ ซอยนายสุพจน์ สุวรรณเดช หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแพร่ กว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพ้นที่ไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบแปลน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2555
 • หมดเขต    06/11/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294