ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชนประำจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ข่วงเปา และก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ข่วงเปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2555
 • หมดเขต    07/11/2555
 • อ่าน   336
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294