ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2555
 • หมดเขต    12/11/2555
 • อ่าน   329
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294