ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องตีและผสมอาหาร จำนวน 8 เครื่อง , และตู้สแตเลสเก็บวัสดุฝึก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2555
 • หมดเขต    06/11/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294