ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ที่ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลบ้านแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหมี ตามแบบแปลนกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/10/2555
 • หมดเขต    12/11/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294