ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านแพหนองแดง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ขนาด 10 ไร่ (ไม่น้อยกว่า 7 ไร่) โดยวิธีพิเศษ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
 • วันที่ประกาศ   30/10/2555
 • หมดเขต    16/11/2555
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294