ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนักันตลิ่ง
 •     เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนักันตลิ่ง แบบ คสล. ลำเหมือนเก๊าบะโก๋ หมู่ 2 , 1 ,8 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาที่ยื่นเอกสารครบถ้วนมีเพียง 1 ราย จึงขอประกาศยกเลิกการประมูลจ้างโครงการดังกล่าว
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   352
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294