ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 3 คัน , รถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ ชนิดขับเคลื่น 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี จำนวน 1 คัน , รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รถขุดตีตตะขาบแบบแขนยาวพิเศษ 15 เมตรฯ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2551
 • หมดเขต    04/02/2551
 • อ่าน   640
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294