ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว พร้อมสกรีนตราเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 9 นิ้ว และสกรีนข้อความ "โปรดรักษาความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้วไว้บนตราเทศบาล และสกรีนข้อความ "บ้านเมืองจะสดใส ถ้าใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ไว้ใต้ตราเทศบาล พิมพ์สีขาว โดยหนึ่งกิโลกรัมมีถุงขยะ ประมาณ 14-15 ใบ จำนวน 5,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2555
 • หมดเขต    13/11/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294