ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการกำแพงกันดิน
 •     เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและราวกันตก พร้อมงานขยายผิวจราจร (ครั้งที่ 3) หมู่ 1 บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   372
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294