ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ้านแพะดอยถ้ำ หมู่ที่ 6 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้าง
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   319
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294