ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายข้าวสารจ้าวหอมมะลิชนิด 5% จำนวน 480 กระสอบ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายข้าวสารจ้าวหอมมะลิชนิด 5% จำนวน 480 กระสอบ ของโรงพยาาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซ์้อ/จ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/11/2555
 • หมดเขต    14/11/2555
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294