ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของกรมอนามัย ณ หมูที่ 6 ตำบลหนองตอง จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2551
 • หมดเขต    31/01/2551
 • อ่าน   673
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294