ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการฯ
 •     สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีด) จำนวน 4 เครื่อง กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรสันกำแพง ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาจะต้องไปลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ในเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สถานีตำรวจภูธรสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2551
 • หมดเขต    13/02/2551
 • อ่าน   816
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294