ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักปัน
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักปัน ตำบลสันนาเม็ง จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 โดยแบ่งเส้นทางการรับ-ส่ง ออกเป็น 2 เส้นทาง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    19/11/2555
 • อ่าน   338
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294