ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ อาคารประรำพิธี สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขนาดกว้าง 8.00 ยาว 15.00 เมตร หมู่ที่ 3 และก่อสร้างห้องสุขาอาคาร คสล. 1 ชั้น สำหรับใช้เป็นห้องสุขาชาย-หญิง และคนพิการ บริเวณสนามกีฬาเทศบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2551
 • หมดเขต    04/02/2551
 • อ่าน   647
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294