ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักปัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 - กันยายน 2556 จำนวน 202 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) จำนวนนักเรียน 56 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    19/11/2555
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294