ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ คือ ชุดเครื่องฉายภาพ ชนิด LCD และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด , เครื่องฉายภาพชนิด LCD จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    12/11/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294