ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ เครื่องมือเจาะกรอ ตัด กระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้าความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    09/11/2555
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294