ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานฯ
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานปรับปรุงทางมาตรฐานชั้น F6 เป็นชั้น F4 (6/6) จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แหล่งชุมนุมนักพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการพัฒนาบ้านดอยน้อย และกำหนดยื่นเอกสารประมูลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    12/11/2555
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294