ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสด
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยวิธีการประมูล จำนวน 11 แผง และ 1 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2555
 • หมดเขต    16/11/2555
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294