ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/01/2551
 • หมดเขต    12/02/2551
 • อ่าน   627
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294