ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ผูกพันให้ กศน.อำเภอ ของจ.แม่ฮ่องสอน
 •     สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ประกวดราคาเช่ารถยนต์ผูกพันให้ กศน.อำเภอ ของจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 7 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5369-5467
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   13/11/2555
 • หมดเขต    12/11/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294