ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เครืร่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ, เครื่องสำรองไฟฟ้า,อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจ้าง โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2555
 • หมดเขต    21/11/2555
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294