ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นล่างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อสร้าง
 •     เทศบาลตำบลสันผีกหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นล่างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อสร้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีกหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5313-1532 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีกหวาน อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/11/2555
 • หมดเขต    26/11/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294