ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ สารเคมีไบเฟนทริน 2% ชนิดน้ำมัน (EC) จำนวน 320 ลิตร และเข็มเจาะโลหิต จำนวน 196,000 เล่ม ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.4 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2551
 • หมดเขต    08/02/2551
 • อ่าน   668
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294