ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเกมาก่อสร้างโรงจอดยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย แบบกึ่งถาวร จำนวน 1 โรง
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเกมาก่อสร้างโรงจอดยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย แบบกึ่งถาวร จำนวน 1 โรง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9695 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2555
 • หมดเขต    15/11/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294