ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้บริการสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 7 รายการ
 •      สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้บริการสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายคลัง สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤสจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8496 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2555
 • หมดเขต    22/11/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294