ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมากวางท่อประปาให้กับ บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมากวางท่อประปาให้กับ บริษัท เชียงใหม่ล้านนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2555
 • หมดเขต    22/11/2555
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294