ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1178 นาหวาย
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1178 นาหวาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1124 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2555
 • หมดเขต    20/11/2555
 • อ่าน   313
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294