ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร บ้านแม่งัด หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 573 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2551
 • หมดเขต    11/02/2551
 • อ่าน   607
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294