ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 •     ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ผู้สนใจติดต่อขอดูเอกสารได้ที่ ลานจอดรถ อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และทำการขายทอดตลาดวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1908
 • หน่วยงาน    ศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2555
 • หมดเขต    17/12/2555
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294